Projectleider bNC SDG

Projectleider bNC SDG

Caroliene Steltenpool
Caroliene Steltenpool

De toegang tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie makkelijker maken voor burgers en bedrijven

Caroliene is namens V&M strategisch adviseur bij ICTU. ICTU is een onpartijdige advies- en projectorganisatie binnen de overheid.

Wat doe je bij ICTU?

“Ik doe de projectleiding van een paar projecten bij het bureau Nationaal Coördinator SDG (bNC SDG). De SDG-verordening bepaalt dat in elke lidstaat een Nationaal Coördinator (NC) moet worden aangewezen. De Nederlandse Nationaal Coördinator is benoemd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkijksrelaties en coördineert de implementatie van de verordening in Nederland. Ook is zij het bruggenhoofd naar de Europese Commissie en de andere Europese  lidstaten. De NC wordt ondersteund door het Bureau Nationaal Coördinator (bNC-SDG).

Als projectleider heb ik 2 rollen: enerzijds coördineer ik de implementatie t.a.v. de ondersteunende diensten, zogenaamde Annex 3-partijen. Anderzijds begeleid ik de selectie en begeleidingsgroep van de partij die een kostenberekening uitvoeren ten aanzien van de implementatie van het onderdeel  Once Only Technical System (OOTS) van de SDG-verordening.”

Single Digital Gateway
Single Digital Gateway

Wat is de Single Digital Gateway (SDG)?

“De Single Digital Gateway (SDG) geeft burgers en bedrijven makkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie. Dat gebeurt met het portaal Your Europe. Deze centrale toegangspoort verwijst gebruikers door naar de juiste websites in de verschillende lidstaten. Via Your Europe kunnen burgers en bedrijven op een eenvoudige manier betrouwbare informatie vinden over overheidsdiensten,-producten en -procedures in Europa. Sommige procedures kunnen ze bovendien online doorlopen.

Ik maak graag een vergelijking met het tv programma ‘Ik vertrek.’ Vaak gaan die mensen vol goede moed op stap naar een ander land. Zelfs al probeert men tevoren voldoende kennis van zaken te hebben: onderweg leert men dan pas hoe het echt gaat in dat land, omdat de informatie daarover simpelweg niet eenduidig (online) is te vinden. Het idee is om dat soort situaties te voorkomen door via het Your Europe portaal te informeren over life events in het buitenland. Er zijn ook echt fragmenten uit ‘Ik vertrek’ gebruikt in de impact analyse.

In 2018 was er al een concept vorm van de SDG. We zijn toen al gaan kijken wat voor impact dat zou hebben in Nederland. Ik heb destijds een impact analyse gemaakt bij ICTU, daarom ben ik nu ook als inhoudelijk expert betrokken bij de implementatie. Het bureau SDG is nu overheden aan het informeren over wat (decentrale) overheden straks moeten doen bij life changing events van burgers over de grens. De ongeschreven regel is dat alles in het Engels en de eigen taal beschikbaar is, wat interessant is gezien de Brexit. Er zijn minimale eisen waar overheden aan moeten voordoen, maar ze mogen natuurlijk veel meer doen dan dat. Denk bijvoorbeeld aan een klantreis.”

Visualisatie SDG en OOP
Bron: https://sdg.pleio.nl/cms/view/d7e59cee-83da-46df-9bb2-c9cfa9c9e68a/Vragen%20/536e7651-082d-4e59-8db2-a789e468e532
visualisatie van de SDG en OOP

Wat zijn de uitdagingen?

“Dat zijn er veel. De stroperigheid van de EU blijft een bijzondere tegenstelling: op nationaal niveau wordt hard gewerkt om toch voortgang te boeken binnen de bureaucratie. Zo zitten niet alle gemeenten op hetzelfde niveau qua het informeren van burgers. Met behulp van de VNG komt er straks een landelijke invoervoorziening met basale teksten, die gemeenten eventueel zelf kunnen aanpassen. Een terrasvergunning dient bijvoorbeeld overal een ‘terrasvergunning’ te heten, en niet een ‘pleinvergunning’. Dit moet eind dit jaar door de gemeenten geïmplementeerd zijn.

Een volgende uitdaging is het digitaal kunnen regelen van procedures. Er is een lijstje procedures die sowieso digitaal aangeboden moeten worden aan alle EU burgers of ondernemers. Sommige zaken liggen echter in grijze gebieden, het is zaak om deze wit of zwart te krijgen.

Nog een uitdaging is het Once Only Principe; burgers en bedrijven kunnen dan toestemming geven om overheden onderling digitaal relevante bewijsstukken uit te laten wisselen. Als ik me bijvoorbeeld bij een universiteit in Rome aanmeld dienen zij mijn Nederlandse middelbare school diploma te accepteren. Dit zouden ze vanuit Italië dan moeten kunnen verifiëren. Hiervoor worden het Once Only Technical System (OOTS) ontwikkeld. Dit zou eind volgend jaar beschikbaar moeten zijn, maar dat is nogal optimistisch. De lidstaten gaan het waarschijnlijk iteratief oppakken. Met een kostenberekening gaan we inschatten wat het gaat kosten om in Nederland de implementatie en aansluiting op het OOTS te realiseren.

Een ander onderdeel waarvoor ik aan de lat sta om contacten mee te onderhouden betreft de ondersteunende diensten, zogenaamde Annex 3 partijen; partijen die in de Annex 3 van de verordening staan genoemd. Dit zijn Single Points of Contact voor domeinen zoals Zorg, Bouwen, Ondernemen etc. Die moeten ook gepubliceerd worden op your.europe.eu. Als informatie dan niet beschikbaar is kan dit gemeld worden bij een ondersteunende dienst.”

Waar ben je trots op?

“Ik ben er trots op dat ik de uitvraag voor de kostenberekening is gepubliceerd. We hebben dit iteratief opgesteld. Er zitten nog zoveel open eindjes aan de verordening, dit maakt het behoorlijk complex. Er is veel afstemming met de andere lidstaten, ook buiten de officiële bijeenkomsten. In die discussies draag ik ook bij. Daarnaast heb ik een leuk team, vol ervaren mensen. We hebben veel aan elkaar.”

En waarom V&M?

“Ik vind V&M klein maar fijn. Het is overzichtelijk, je weet wat je aan elkaar hebt, en je kunt altijd sparren. Collega’s zitten in andere takken van sport, maar is altijd wel overlap. Voor mij zit de meerwaarde ook dat je je eigen project onder de aandacht kan brengen bij collega’s (Red: zo gaf Caroliene laatst een kennissessie over de SDG). Zo kom je tot nieuwe inzichten. Het geeft toch net extra verbreding. Ik werk al sinds 2006 met veel plezier bij V&M.”

Projecten

Procesontwerper Sociaal Medische Zaken

BIO-specialist

Optimaliseren processen asielketen

Enterprise architect

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Procesontwerper Sociaal Medische Zaken

Projectleider bNC SDG

Projectleider Landelijke Benadering Risicovolle bedrijven

Information Engineer en XML-contentspecialist

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken