Kennissessie Single Digital Gateway

Caroliene

Caroliene Steltenpool

Rogier van Dam

Single Digital Gateway

Elk trimester organiseert V&M 1-2 kennissessies om collega’s inhoudelijk bij te praten over een onderwerp wat veel van onze opdrachten raakt, of waarvan verwacht wordt dat het een rol gaat spelen bij onze klanten. Afgelopen week stond de kennissessie in het teken van de Europese verordening Single Digital Gateway (SDG). Caroliene vertelt:

Single Digital Gateway

“Vorige week hebben we weer een kennissessie gehouden op kantoor. Met een groot deel van de collega’s hebben we de kennis gebundeld rondom het onderwerp van de Europese verordening Single Digital Gateway (SDG) en wat dat betekent voor onze klanten.
Eerst heb ik, omdat ik nu eenmaal vanuit mijn projectrol bij bureau Nationaal Coördinator SDG (bNC SDG) betrokken ben, kort gepresenteerd wat de verordening inhoudt en waar deze nu qua implementatie staat.

Building the Single digital gateway together

Voorbereiding

In voorbereiding op de sessie was de animatievideo van de Europese Commissie al met iedereen gedeeld. Daarnaast hebben de collega’s het spoorboekje ingevuld vanuit het perspectief van hun klantomgeving (overheidsorganisatie). Het spoorboekje is een applicatie waarin via vragen wordt getoetst of en in hoeverre de organisatie aan de SDG moet voldoen. Rogier, vertelde over hoe hij vanuit zijn rol bij Logius meedenkt over eventuele nationale oplossingen bij het operationeel maken van digitale procedures voor burgers en ondernemers uit de andere lidstaten, als onderdeel van de SDG.

Raakvlakken opdrachten

In de sessie hebben we met Miro-bord opgehaald welke vragen er gaan zijn gaan leven, welke discussies het oproept vanuit ieders ervaring en expertises en is feedback opgehaald op het spoorboekje. Met opdrachtgevers vanuit o.a. de Belastingdienst en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn er voldoende raakvlakken, maar ook vergelijkbare trajecten vanuit het verleden die besproken werden. Superleuk en ik ga ’t ook zeker inbrengen bij het bNC SDG.”
Meer weten, of wil je weten wat dit voor jouw organisatie gaat betekenen? Neem dan contact op met Caroliene of Rogier.

Projecten

Transitie vangstregistratietaken- en systemen

Impactanalyse WOO, WEP, WMEBV en WDO

Programma Wet Straffen en Beschermen

Enterprise architect

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Transitie vangstregistratietaken- en systemen

Information Engineer en XML-contentspecialist

Impactanalyse WOO, WEP, WMEBV en WDO

Implementatie verkeersmanagementsysteem

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken