Wet open overheid

Ben jij iemand die gelooft dat een goed proces niet kan zonder goede informatievoorziening en vice versa, dan is onze vacature informatieanalist iets voor jou. Houd je ervan om processen te ontwerpen, te optimaliseren en data in zicht te brengen (modelleren)? En ben je in staat om dit begrijpelijk te presenteren op alle niveaus binnen onze klantomgeving? Dan ben jij de persoon die wij zoeken als informatieanalist.
 

Wet open overheid (WOO)

De wet open overheid (WOO) is een initiatiefwet uit 2012 die op dit moment nog moet worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Gebeurt dat, dan treedt hij op 1 januari 2022 in werking. De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Hiermee is het de vervanger van de wet openbaarheid van bestuur (WOB), die momenteel van kracht is. Het idee achter de initiatiefwet is om data actief openbaar te maken (publiceren). Dit in tegenstelling tot de WOB, die vooral uitgaat van opvraagbare data (passief openbaarmaken). Door de actieve openbaarmaking zijn overheden verplicht om de informatiehuishouding te optimaliseren en te ordenen. Vellekoop & Meesters verwacht dat vele partijen bij de invoering van de WOO hier problemen mee gaan krijgen. De adviseurs van Vellekoop & Meesters zijn in staat om binnen afzienbare tijd gegevensstromen en datamodellen in kaart te brengen, om hiermee de implementatie van de Wet Open Overheid te vereenvoudigen.

Wat wij doen bij Vellekoop & Meesters

Architectuur

Informatieanalyse

Projectmanagement

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur.

Of neem direct contact op met onze medewerkers.

Contactformulier

Projecten

Harmonisering applicaties en rijksvastgoedprocessen

Financiering 13 wekenecho

Optimaliseren processen asielketen

Implementatie verkeersmanagementsysteem

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Business analist Werk Participatie en Inkomen

Harmonisering applicaties en rijksvastgoedprocessen

Optimaliseren processen asielketen

Financiering 13 wekenecho

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken