Wet open overheid

Gelooft u dat een goed proces niet kan zonder goede informatievoorziening en vice versa? Dan raden wij u aan om contact op te nemen met Vellekoop & Meesters. Ons adviesbureau voor de wet open overheid helpt u bij het implementeren van deze wet bij uw instantie. We hebben dit reeds voor meerdere andere instellingen gedaan en zetten onze ervaring op dit gebied graag in om ook u aan een duidelijke implementatie te helpen. Als adviseur voor de wet open overheid bekijken we samen met u hoe wij dit proces zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk kunnen maken.

Aan de slag met de wet open overheid (WOO)

De wet open overheid is bedoeld om overheden transparanter te maken en heeft als doel ervoor te zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar, alsmede eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Hiermee is het de vervanger van de wet openbaarheid van bestuur (WOB), die tot dit jaar van kracht was. Het idee achter de initiatiefwet is om data actief openbaar te maken (publiceren). Dit in tegenstelling tot de WOB, die vooral uitgaat van opvraagbare data (passief openbaarmaken). Door de actieve openbaarmaking zijn overheden verplicht om de informatiehuishouding te optimaliseren en te ordenen. Vellekoop & Meesters verwacht dat vele partijen bij de invoering van de WOO hier problemen mee gaan krijgen. De adviseurs van Vellekoop & Meesters zijn in staat om binnen afzienbare tijd gegevensstromen en datamodellen in kaart te brengen, om hiermee de implementatie van de Wet Open Overheid te vereenvoudigen.

De adviseur voor de wet open overheid

Aangezien wij als adviesbureau voor de wet open overheid alles weten van deze wet en waar op moet worden gelet bij de implementatie hiervan, zijn wij de partner bij uitstek om hierbij in te schakelen. Neem dan ook contact met ons op om de mogelijkheden die wij u op dit gebied te bieden hebben met ons door te nemen. Zo bent u snel op de hoogte van alles wat met deze wet te maken heeft en zorgen wij ervoor dat de informatievoorziening via uw instelling geheel volgens de wet wordt geleverd.

Wat wij doen bij Vellekoop & Meesters

Architectuur

Informatieanalyse

Projectmanagement

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur.

Of neem direct contact op met onze medewerkers.

Contactformulier

Projecten

Enterprise architect

Projectleider bNC SDG

Inrichten van databeheer en analytics

Procesontwerper Sociaal Medische Zaken

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Procesontwerper Sociaal Medische Zaken

Implementatie verkeersmanagementsysteem

Programma Wet Straffen en Beschermen

Epic owner domein gegevens

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken