Retrospectives bij V&M: met een terugblik vooruitkijken

Jos Overbeek

Jos Overbeek

Ten Hendriks

Ten Hendriks

Retrospective VM Doet!

V&M wil continu verbeteren. Dit doen we op Agile wijze met het interne verbeterprogramma “V&M Doet!”. Alle V&M-ers zijn betrokken in 6 tweewekelijkse sprints die gezamenlijk een Program Increment (PI) vormen. Aan het einde van een PI volgt een retrospective. Tijdens een retrospective kijkt het team terug op de werkzaamheden van de afgelopen PI, met als doel de belangrijkste verbeterpunten anders aan te pakken in de volgende sprints.

Format

Een retrospective bij V&M heeft meestal een vast format. De bijeenkomst start met een overzicht van alle taken die in de afgelopen sprints voltooid zijn (zie afbeelding 1). Het werkt motiverend om even stil te staan bij de mooie resultaten die we samen bereikt hebben. Deze afgelopen PI zijn er 6 epics en 27 stories afgerond. Hoogtepunten zijn de geslaagde ISO9001 audit, Peter Hakvoort’s artikel over Enterprise Architectuur en het live gaan van de nieuwe V&M website.

Overzicht PI maart – juni 2022.

Verbeteringen doorvoeren

Elke PI vragen we de collega’s via een online enquête hoe men de afgelopen sprints heeft ervaren. Deze resultaten worden besproken, waarna er ruimte voor discussie is. Een retrospective eindigt altijd met een opsomming van nieuwe verbeterpunten voor de volgende PI. 

Een verbeterpunt dat terugkomt in de retrospectives is tijdsgebrek. V&M-ers storten zich graag vol energie op hun werk bij de klant. Interne verbeterprocessen komen hierdoor op de tweede plaats, terwijl deze processen ook belangrijk voor het uitvoeren van het werk bij de klant. Het was nuttig om wat extra tijd om te nemen om gezamenlijk de diepte in te gaan; hoe kunnen we toch tijd vrijmaken voor V&M Doet! zonder dat dit ten koste gaat van onze primaire werkzaamheden? De oplossing met het meeste draagvlak ligt in het creëren van tijdswinst door efficiënter werken. Er is besloten om in september een aparte sessie te wijden aan de verhouding tijd voor opdrachten versus tijd voor V&M Doet!.

We zijn elke retrospective weer trots op onze resultaten. Wilt u ook continu verbeteren middels inspirerende retrospectives? Praat eens met onze Agile experts!

Projecten

Business analyse implementatie NIPT

Projectleider Landelijke Benadering Risicovolle bedrijven

Optimaliseren processen asielketen

Impactanalyse WOO, WEP, WMEBV en WDO

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Business analyse implementatie NIPT

Implementatie verkeersmanagementsysteem

Adviseur Integrale Beveiliging

BIO-specialist

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken