Transitie vangstregistratietaken- en systemen

Felix werkt bij de RVO aan de transitie van vangstregistratietaken en -systemen van de NVWA naar de RVO “De opdracht betreft in beginsel de uitfasering van systemen, maar kent tevens een sterke veranderkundige uitdaging voor zowel de latende als de ontvangende organisatie”

Ontwikkelen standaarden omgevingswet

Richard werkt via Geonovum als informatieanalist en informatiearchitect aan de nieuwe Omgevingswet. Hij quoot graag Johan Cruijff: “Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen. Zo is het ook met modelleren.” Eenvoud en eenduidigheid van modellen is cruciaal om zo’n complex geheel van processen en gegevens hanteerbaar te maken.

Business analist Werk Participatie en Inkomen

Drewes werkt als business- en informatieanalist bij het datateam Werk Participatie en Inkomen (WPI) bij de Gemeente Amsterdam. Het datateam WPI is apart opgezet om een brugfunctie te vervullen tussen de business en informatievoorziening (IV). Vanuit het datateam is hij gedetacheerd naar het startproces om dit proces in kaart te brengen en de management- en stuurinformatie hierop te verbeteren.

Optimaliseren processen asielketen

In 2015 was de instroom van asielzoekers en nareizigers die zich in Nederland registreerde ruim twee keer zo groot als in 2014. In reactie op problemen die ontstonden in de verwerking van die instroom heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid in 2018 het programma ‘Flexibilisering asielketen’ opgestart. Dit programma richt zich op het beter kunnen omgaan met grote fluctuaties in de asielinstroom. Caroliene is als business analist verbonden aan het deelprogramma ‘Gemeenschappelijke planning asiel’. Daarnaast is zij ook onderdeel van het team Ketenprocessen dat ondersteuning biedt aan de Adviesgroep Ketenprocessen en -informatie. “Ik kijk in beide functies vooral naar het proces, de benodigde of beschikbare informatie en de samenhang tussen processen, informatie en context. Mijn ervaring met keteninformatieseringsvraagstukken komt hier goed van pas.”

Harmonisering applicaties en rijksvastgoedprocessen

Peter werkt als programma architect binnen het programma HARP bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opzetten van de architectuur op gebied van proces, applicatie, informatie en beheer. “Het is mooi om te zien dat de organisatie groeit in het werken met architectuur”.

Projecten

Enterprise architect

Programma Wet Straffen en Beschermen

Business analist Werk Participatie en Inkomen

Business analyse implementatie NIPT

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

BIO-specialist

Adviseur Integrale Beveiliging

Optimaliseren processen asielketen

Portfoliomanager Digilab & Senior adviseur programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken