Lead Architect programma Ketenvoorzieningen

Peter Hakvoort is Lead Architect binnen het programma Ketenvoorzieningen bij de strafrechtketen. Dit valt onder het Ministerie Justitie en Veiligheid. Hij balanceert zijn werkzaamheden als Lead Architect met zijn verantwoordelijkheden als partner bij Vellekoop & Meesters.

Information Engineer en XML-contentspecialist

Richard voert twee opdrachten uit, namelijk: Information Engineer bij het Kadaster en XML-contentspecialist bij KOOP. Hij was betrokken bij het opzetten van de Omgevingswet-standaarden en werkt nu aan de implementatie hiervan.

Programma Wet Straffen en Beschermen

Olaf werkt binnen het programma Wet Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij is als business analist verantwoordelijk voor het opstellen van ketenwerkprocessen naar aanleiding van de inmiddels geïmplementeerde wet. Nadat hij zich wegwijs heeft gemaakt binnen de strafrechtketen heeft hij ook het projectmanagement op zich genomen.

Financiering 13 wekenecho

Binnen het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkt Jesse als projectleider en businessanalist bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB). Het RIVM-CvB heeft de regie en coördinatie over de landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningen. Een van de screeningen is de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO, ook wel: 20 wekenecho). Deze richt zich op het ontdekken van diverse syndromen en ernstige afwijkingen bij een kind tijdens de zwangerschap. Voor dit screeningsprogramma werkt Jesse aan de financiering van de 13 wekenecho.

Procesontwerper Sociaal Medische Zaken

Maikel werkt als procesontwerper en -beheerder bij de afdeling IV SMZ van UWV. De divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) is verantwoordelijk voor een juiste beoordeling van mensen die door ziekte of andere oorzaken (gedeeltelijk) niet meer kunnen werken. De IV afdeling van SMZ zorgt hierbij voor het ontwerpen, inrichten en beheer van de landelijke processen en systemen. Specifiek hou ik me hierbij met name bezig met de WIA en de Participatiewet.

Transitie vangstregistratietaken- en systemen

Felix werkt bij de RVO aan de transitie van vangstregistratietaken en -systemen van de NVWA naar de RVO “De opdracht betreft in beginsel de uitfasering van systemen, maar kent tevens een sterke veranderkundige uitdaging voor zowel de latende als de ontvangende organisatie”

Ontwikkelen standaarden omgevingswet

Richard werkt via Geonovum als informatieanalist en informatiearchitect aan de nieuwe Omgevingswet. Hij quoot graag Johan Cruijff: “Voetballen is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen. Zo is het ook met modelleren.” Eenvoud en eenduidigheid van modellen is cruciaal om zo’n complex geheel van processen en gegevens hanteerbaar te maken.

Business analist Werk Participatie en Inkomen

Drewes werkt als business- en informatieanalist bij het datateam Werk Participatie en Inkomen (WPI) bij de Gemeente Amsterdam. Het datateam WPI is apart opgezet om een brugfunctie te vervullen tussen de business en informatievoorziening (IV). Vanuit het datateam is hij gedetacheerd naar het startproces om dit proces in kaart te brengen en de management- en stuurinformatie hierop te verbeteren.

Harmonisering applicaties en rijksvastgoedprocessen

Peter werkt als programma architect binnen het programma HARP bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opzetten van de architectuur op gebied van proces, applicatie, informatie en beheer. “Het is mooi om te zien dat de organisatie groeit in het werken met architectuur”.

Projecten

Financiering 13 wekenecho

Optimaliseren processen asielketen

Programma Wet Straffen en Beschermen

Information Engineer en XML-contentspecialist

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Procesontwerper Sociaal Medische Zaken

Programma Wet Straffen en Beschermen

Optimaliseren processen asielketen

Business analyse implementatie NIPT

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken