BIO-specialist

Jan is adviseur informatiebeveiliging bij de Belastingdienst. Hij is onderdeel van het multidisciplinaire team van het dienstonderdeel Grote Ondernemingen.

Lead Architect programma Ketenvoorzieningen

Peter Hakvoort is Lead Architect binnen het programma Ketenvoorzieningen bij de strafrechtketen. Dit valt onder het Ministerie Justitie en Veiligheid. Hij balanceert zijn werkzaamheden als Lead Architect met zijn verantwoordelijkheden als partner bij Vellekoop & Meesters.

Business analyse implementatie NIPT

Maikel is Business Analist bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij werkt aan de implementatie van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT).

Information Engineer en XML-contentspecialist

Richard voert twee opdrachten uit, namelijk: Information Engineer bij het Kadaster en XML-contentspecialist bij KOOP. Hij was betrokken bij het opzetten van de Omgevingswet-standaarden en werkt nu aan de implementatie hiervan.

Programma Wet Straffen en Beschermen

Olaf werkt binnen het programma Wet Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij is als business analist verantwoordelijk voor het opstellen van ketenwerkprocessen naar aanleiding van de inmiddels geïmplementeerde wet. Nadat hij zich wegwijs heeft gemaakt binnen de strafrechtketen heeft hij ook het projectmanagement op zich genomen.

Projectleider bNC SDG

Caroliene is namens V&M strategisch adviseur bij ICTU. ICTU is een onpartijdige advies- en projectorganisatie binnen de overheid.

Financiering 13 wekenecho

Binnen het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werkt Jesse als projectleider en businessanalist bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB). Het RIVM-CvB heeft de regie en coördinatie over de landelijke bevolkingsonderzoeken en screeningen. Een van de screeningen is de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO, ook wel: 20 wekenecho). Deze richt zich op het ontdekken van diverse syndromen en ernstige afwijkingen bij een kind tijdens de zwangerschap. Voor dit screeningsprogramma werkt Jesse aan de financiering van de 13 wekenecho.

Procesontwerper Sociaal Medische Zaken

Maikel werkt als procesontwerper en -beheerder bij de afdeling IV SMZ van UWV. De divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) is verantwoordelijk voor een juiste beoordeling van mensen die door ziekte of andere oorzaken (gedeeltelijk) niet meer kunnen werken. De IV afdeling van SMZ zorgt hierbij voor het ontwerpen, inrichten en beheer van de landelijke processen en systemen. Specifiek hou ik me hierbij met name bezig met de WIA en de Participatiewet.

Projecten

Epic owner domein gegevens

BIO-specialist

Implementatie verkeersmanagementsysteem

Lead Architect programma Ketenvoorzieningen

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Enterprise architect

Adviseur Integrale Beveiliging

BIO-specialist

Ontwikkelen standaarden omgevingswet

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken