Projectarchitect

Projectarchitect

Felix Rodriguez Vingerhoets

Expertise(s)

Projectarchitect bij het UWV

Felix is projectarchitect bij het UWV.

WAAR GAAT HET PROJECT OVER?

Als je als werknemer langdurig ziek bent, dan heb je mogelijk recht op hulp vanuit Arbeidsongeschiktheidswetten zoals de WIA of de Wajong. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is de overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze wetten. Het UWV zorgt dat mensen dan een uitkering krijgen. In de media wordt veelvuldig gesproken over de problemen waar het UWV mee kampt: oplopende vertragingen bij de WIA-beoordeling, stroperige procedures, onterechte kortingen op uitkeringen, forse terugvorderingen waardoor mensen in schulden raken etc.

Binnen het UWV wordt langs verschillende initiatieven hard gewerkt aan het aanpakken van deze problemen. Dit zijn problemen die niet in één keer op te lossen zijn, maar waarbij de oplossing bestaat uit het doorvoeren van verschillende verbeteringen, waaronder door het vernieuwen van de processen en de verouderde ondersteunende informatievoorziening. Het project waarin ik werkzaam ben is verantwoordelijk voor de realisatie van enkele van die verbeteringen.

WAT IS MIJN ROL?

Als projectarchitect werk ik samen met agile-scrumteam(s) bestaande uit  teamleden die verschillende functies uitoefenen zoals een UX-designer, procesontwerpers, business-analisten en datamodelleurs. Ik werk mee aan het uitwerken en beschrijven van de verbeteringen in processen en informatie en zorg voor afstemming hierover met product-eigenaren, collega architecten, softwareontwikkelaars en business-consultants uit de staande organisatie. Het is mijn taak in het team om regie te voeren op de vastgestelde koers en te helpen keuzes te maken in ontwerp en bouw op alle lagen van de architectuur.

WAT ZIJN UITDAGINGEN?

UWV kwam op 1 januari 2002 tot stand door de samenvoeging van zeven uitvoeringsinstanties. De belangrijkste activiteiten zijn ondergebracht in meerdere divisies, elk verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidswetten. De ondersteunende IT is historisch vanuit de verschillende uitvoeringsinstanties opgebouwd. Het doorvoeren van vernieuwingen brengt hierdoor voor mij als architect complexe transitievraagstukken met zich mee.

Bovendien is het project waarin ik werk gelukkig niet het enige initiatief binnen UWV dat werkt aan verbeteringen, maar is het onderdeel van een groter programma. Naast dit project wordt er gelijktijdig ontwikkeld aan diverse andere voorzieningen en oplossingen waarmee ons project moet integreren. Dat levert tal van architectuurvraagstukken die met die andere projecten afgestemd moet worden.  Elk project bevindt zich daarbij ook nog eens in een ander stadium van de realisatie van een oplossing. Dat maakt het extra belangrijk om je plan secuur af te blijven stemmen met alle belanghebbenden.

Projecten

Lead Architect programma Ketenvoorzieningen

Ontwikkelen data-architectuur

Information Engineer en XML-contentspecialist

Financiering 13 wekenecho

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Projectleider bNC SDG

Business analist Werk Participatie en Inkomen

Information Engineer en XML-contentspecialist

Ontwikkelen standaarden omgevingswet

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken