Programma Wet Straffen en Beschermen

Programma Wet Straffen en Beschermen

Olaf Koopman
Olaf Koopman

Programma Wet Straffen en Beschermen bij Ministerie Justitie en Veiligheid

Olaf werkt binnen het programma Wet Straffen en Beschermen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij is als business analist verantwoordelijk voor het opstellen van ketenwerkprocessen naar aanleiding van de inmiddels geïmplementeerde wet. Nadat hij zich wegwijs heeft gemaakt binnen de strafrechtketen heeft hij ook het projectmanagement op zich genomen.

WAT IS DE WET STRAFFEN EN BESCHERMEN?

De Wet Straffen en Beschermen is op 1 juli 2021 in werking getreden en behelst een aantal wijzigingen in het gevangeniswezen en de strafrechtketen:

  1. De voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) wordt maximaal 2 jaar (nu kon dit oplopen tot 10 jaar) en daar wordt voor iedere gedetineerde een individuele beslissing genomen.
  2. Het verlof wordt minder vrijblijvend en vanzelfsprekend. Elk verlof moet een re-integratiedoel hebben en er wordt gekeken naar gedrag gedurende de gehele detentie.
  3. Meewegen van slachtofferbelangen voor verlof en de v.i.

klik hier voor een animatiefilm over de Wet Straffen en Beschermen.

Bron: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

HOE GAAT HET DAAR?

Sinds 2021 ben ik plaatsvervangend programmamanager geworden. Dit zit direct onder aansturing van de programmadirecteur. Met mijn team trekken we het project. We proberen een onafhankelijke partij te zijn die overleggen faciliteert en issues bespreekbaar maakt. Dit is een uitdagende klus, gezien er bijvoorbeeld recentelijk budgetoverschrijdingen zijn gevonden. De vraag is nu hoe we dit beleidsmatig toch financieel passend kunnen maken.

De implementatie vraagt om actieve deelname van alle ketenpartners die wekelijks samenkomen om de voortgang te bewaken. Dit betreffen: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Openbaar Ministerie (OM), rechtspraak, politie, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), 3 reclasseringsorganisaties (3RO), Justitiële Informatiedienst (Justid), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Slachtofferhulp Nederland (SHN). Als projectleider neem ik wekelijks deel aan overlegstructuren met alle projectleiders van de ketenpartners, en aan de stuurgroep overleggen waarin alle directieleden zijn vertegenwoordigd.

Bron: Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

HOE IS DE IMPLEMENTATIE VAN DE WET VERLOPEN?

Tijdens ketensessies voor de ketenwerkprocessen is bepaald welke activiteiten uitgevoerd moeten worden naar aanleiding van de wet. Vervolgens is gekeken welke informatie daarvoor moet worden uitgewisseld tussen de ketenpartners en welke technische oplossing daarvoor ingezet kunnen worden. Er zijn rollen en taken verschoven en de nieuwe processen moeten geïntegreerd worden in de bestaande. Dat is voornamelijk in ketenprojecten een uitdaging omdat het optimale proces voor de gehele keten voor elke ketenpartner een andere betekenis heeft en een andere impact heeft op de interne organisatie van een ketenpartner.

Uiteindelijk is de wet 1 op juli 2021 gedeeltelijk inwerking getreden. Een belangrijk onderdeel dat nog moet ingaan is het meewegen van slachtofferbelangen wanneer gedetineerden op re-integratieverlof gaan. Daarbij komt kijken dat een deel van de werkzaamheden van het OM naar het CJIB zullen verschuiven. Hiervoor worden nieuwe processen beschreven en worden uitvoeringstoetsen gemaakt. In de toekomst zullen ook onderdelen ten aanzien van het informeren van slachtoffers die buiten de Wet Straffen en Beschermen vallen van het OM naar het CJIB verplaatst worden. Dit proberen we samen te brengen vanuit een efficiency oogpunt. Als projectleider geef ik dit handen en voeten.

WAT VIND JE INTERESSANT AAN DEZE OPDRACHT?

Bij Vellekoop & Meesters werk je soms voor korte duur (een aantal maanden) en soms voor lange duur (een aantal jaar) aan een opdracht of programma. Hierdoor kan je steeds in een ander domein ervaring opdoen en zet je je kennis op het gebied van business- en informatieanalyse, projectleiding, architectuur etc. steeds op een andere manier in. Verdieping van de opdracht zorgt ervoor dat je je nooit verveeld.

Ik werk sinds 2020 binnen dit programma, waarbij ik al snel meer verantwoordelijkheid kreeg. Ik voel me prettig in een omgeving waarin ik ook inhoudelijk sturing mag geven aan het programma. Het is als projectleider belangrijk om niet alleen lijstjes bij te houden, maar ook inhoudelijk expertise te tonen. Dit zorgt er niet alleen voor dat je meer domeinkennis op doet en als ‘vraagbaak’ fungeert, maar ook dat je een actieve rol in de verbetering van de processen in de strafrechtketen kan pakken. Vanuit V&M vinden we het belangrijk dat er al in de beginfase van een (implementatie)programma of project een business analist betrokken wordt. Als je deze kennis vervolgens als projectleider kan meenemen is dit heel waardevol.

WAT VOOR UITDAGINGEN ZIE JE?

Als business analist heb ik sessies begeleid waar in samenwerking met verschillende ketenpartners de wetteksten zijn vertaald naar de business laag. Ik ben er trots op dat dit goed heb kunnen vertalen en visualiseren voor alle ketenpartners. Zie bijvoorbeeld onderstaande visualisatie plaat.

Visualisatie Vertaling Wetteksten naar Businesslaag
Visualisatie Vertaling Wetteksten naar Businesslaag (2021)

Als projectleider zijn mijn taken en verantwoordelijkheden aanzienlijk uitgebreid. De grootste uitdaging is om tijd en budget te balanceren. Op basis van uitvoeringstoetsen merkten we dat de deadlines voor de programmadoeleinden zeer uitdagend zijn. Hier zijn verschillende opties voor die we continue evalueren. Zeker met zoveel ketenpartners, die allemaal zelfstandige organisaties zijn, blijft dit een complexe puzzel. Als projectleider probeer ik binnen de programmalijnen verschillende stakeholderbelangen te overwegen. Qua werkervaring is dit een enorm interessante omgeving.

Projecten

Portfoliomanager Digilab & Senior adviseur programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie

Financiering 13 wekenecho

Information Engineer en XML-contentspecialist

Adviseur Integrale Beveiliging

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Programma Wet Straffen en Beschermen

Transitie vangstregistratietaken- en systemen

Enterprise architect

Projectleider Landelijke Benadering Risicovolle bedrijven

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken