Ontwikkelen pandemische paraatheid

Ontwikkelen pandemische paraatheid

Martijn Vreekamp
Martijn Vreekamp
Bram Nederlof
Bram Nederlof

Wendbare, schaalbare en robuuste informatievoorziening

Inleiding

Bram en Martijn zijn business analist bij de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hier dragen zij bij aan de ontwikkeling van een wendbaar, schaalbaar en robuuste informatievoorziening van de infectieziektebestrijding.

Wat doet de LFI?

Er is een reële kans dat Nederland in de komende jaren opnieuw te maken krijgt met grootschalige uitbraken van infectieziekten. De komende jaren ontwikkelt de LFI zich tot een sterke crisisorganisatie.

De LFI geeft bij een pandemie sturing aan de opschaling van medisch-operationele processen bij de GGD’en (zoals testen en vaccineren) en voert de regie over de voorbereiding daarop.

Wat doen jullie?

Om een wendbaar, schaalbaar en robuuste informatievoorziening van de infectieziektebestrijding te realiseren, werken wij aan het volgende:

  • Vaststellen stappenplan van realisatie naar implementatie: Omdat de veranderopgave groot is en de complexiteit hoog, hebben Xandra Maan, Alex de Bokx en wij samen met anderen een stappenplan opgesteld hoe je van prioriteit naar realisatie komt. Dit geeft richting aan de verschillende ontwikkelteams.
  • Uitwerken architectuur: Samen met de domeinarchitecten wordt de architectuur van de LFI ontwikkeld. Hierbij worden wet- en regelgeving geïnventariseerd en procesmodellen, informatiemodellen en de applicatiearchitectuur opgesteld. Deze modellen worden samengebracht met het Nora vijflaagsmodel om overzicht te krijgen en de informatievoorziening gecontroleerd te verbeteren en te vernieuwen.
  • Inventariseren informatievoorziening behoefte: Als business analisten zijn wij bezig om de specificaties op te stellen voor de verschillende benodigde applicaties. Hiervoor worden de informatievoorzieningsbehoeften van alle stakeholders geïnventariseerd en worden verschillende oplossingsrichtingen onderzocht.

Hoe werken jullie samen?

Ketensamenwerking is cruciaal voor de pandemische paraatheid! Er zijn verschillende werkgroepen waar intensief wordt samengewerkt in de keten. Zo werken wij samen aan een architectuur conventiedocument zodat er op consistente wijze een robuust en schaalbaar infectieziektebestrijding domein ingericht wordt. Ook wordt er samengewerkt aan een domeinmodel om de samenwerking in de keten en gegevensuitwisseling te vereenvoudigen. Referentiearchitecturen zoals de Nictiz en de Nora worden hierbij gebruikt.

Er is nauwe samenwerking met collega’s Alex de Bokx en Xandra Maan. Vanuit verschillende domeinen binnen het RIVM wordt intensief samengewerkt om verder te komen.

Wat zijn de uitdagingen?

  • Wij werken hard aan eenheid van taal in het gehele infectieziektebestrijding domein. Dit is nodig om data beter te kunnen combineren en te delen, ketenprocessen op elkaar af te stemmen en een robuuste, schaalbare en wendbare informatievoorziening in te richten.
  • Wij zijn volop bezig om het infectieziektebestrijding domein te moderniseren en te verbeteren, maar tegelijkertijd moet de reguliere infectieziektebestrijding ondersteund worden én moeten wij pandemisch paraat blijven. Daarom werken we tegelijkertijd aan noodplannen voor het geval de LFI al eerder in actie moet komen.

En wanneer gaan wij hier iets van merken?

Hopelijk nooit en duurt het nog lang voordat er een nieuwe pandemie zich aandient! Maar tot die tijd, zetten wij ons in voor het verbeteren van de wendbaarheid, schaalbaarheid en robuustheid van de informatievoorziening van de infectieziektebestrijding!  

Projecten

Programma Wet Straffen en Beschermen

Implementatie verkeersmanagementsysteem

Procesontwerper Sociaal Medische Zaken

Transitie vangstregistratietaken- en systemen

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Implementatie verkeersmanagementsysteem

Harmonisering applicaties en rijksvastgoedprocessen

Financiering 13 wekenecho

Transitie vangstregistratietaken- en systemen

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken