Information Engineer en XML-contentspecialist

Information Engineer en XML-contentspecialist

Expertise(s)

Information Engineer bij Het Kadaster en XML-contentspecialist bij UBR I KOOP

Richard voert twee opdrachten uit, namelijk: Information Engineer bij het Kadaster en XML-contentspecialist bij KOOP. Hij was betrokken bij het opzetten van de Omgevingswet-standaarden en werkt nu aan de implementatie hiervan.

Wat doe je nu?

Voorheen heb ik altijd gewerkt aan de standaarden van de Omgevingswet. Als je als gemeente, waterschap, provincie of het Rijk documenten wil aanleveren omtrent de Omgevingswet, dan moet dit voldoen aan bepaalde standaarden. Mijn projectteam en ik hebben hieraan gewerkt. KOOP bouwt voorzieningen voor het bekendmaken (via wetten.nl) en beschikbaar maken van wetgeving omtrent de Omgevingswet. Het Kadaster toont alle documenten kaartgericht in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Als er bijvoorbeeld een evenement georganiseerd wordt kan er het omgevingsplan geraadpleegd worden om te kijken of dit mag in bijv. het park waarin de initiatiefnemer dit wil organiseren.

Afbeelding visualisatie Vernieuwing stelsel omgevingsrecht (2019).

Wat houdt de Omgevingswet in?

De Omgevingswet wordt gezien als de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. Meer dan 3.000 wetten en regelingen worden ondergebracht in één wet die de burger overzicht en inzicht moet geven in alles wat te maken heeft met regels en vergunningen in diens leefomgeving. Er komt één digitaal loket voor de burger dat inhoudelijk gevuld wordt met informatie van alle bevoegde gezagen: de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Dit is vanzelfsprekend een enorme uitdaging op inhoudelijk gebied en in de nieuw te ontwikkelen informatievoorziening.

Wat speelt nu?

De Omgevingswet is inmiddels 2 keer uitgesteld. Tijd is nu de grootste uitdaging, dat biedt veel stress, maar gelukkig ook voordelen. Onder hoge druk wordt alles vloeibaar. Dit maakt sommige besluitvorming makkelijker. Het moét nu gebeuren. Dit heeft ook mijn werkzaamheden veranderd; ik houd me bezig met informatievraagstukken op grootschalig niveau, maar door complexiteiten krijgen urgente problemen steeds meer aandacht. Dit zorgt voor een hoop activiteit. Zelf functioneer ik soms als een soort brug tussen KOOP en het Kadaster. Momenteel draag ik bij aan vijf scrum-teams, dat maakt dat het heel lastig is om mijn tijd efficiënt in te delen. Er wordt mij vaak van alles gevraagd, vanochtend gaf ik bijvoorbeeld nog een workshop over de Omgevingswet-standaarden vanuit juridisch oogpunt.

Afbeelding visualisatie Vereenvoudiging van het omgevingsrecht (2020).

Hoe zie je jouw groei in deze rol?

Ik ben begonnen als informatieanalist, en nam al snel architectuurtaken op me. Nu zit ik veel dichter bij de problemen; ik heb een zijstapje gemaakt om zo de slagingskans van het project te vergroten, althans zo ervaar ik het zelf. Juist doordat ik de inhoud van de standaarden goed ken, kan ik weloverwegen keuzes maken. Er moet veel bereikt worden. De veelzijdigheid aan taken die ik heb, zorgt ervoor dat ik direct of indirect veel invloed kan uitoefenen.

Wat vind je leuk aan dit project?

Het idee dat ik Nederland op een positieve manier verander. Er is een woningnoodcrisis. Tegelijkertijd is het Omgevingsrecht flink ondoorgrondelijk. Er zijn 26 wetten, 60 algemene maatregelen van bestuur, en 75 ministeriele regelingen die teruggebracht worden tot één Omgevingswet, vier algemene maatregelen van bestuur en één omgevingsregeling. Zo’n versimpeling brengt veel complexiteit met zich mee.

Projecten

Impactanalyse WOO, WEP, WMEBV en WDO

Harmonisering applicaties en rijksvastgoedprocessen

Projectarchitect

Procesontwerper Sociaal Medische Zaken

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Transitie vangstregistratietaken- en systemen

Enterprise architect

Harmonisering applicaties en rijksvastgoedprocessen

Business analist Werk Participatie en Inkomen

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken