Implementatie verkeersmanagementsysteem

Implementatie verkeersmanagementsysteem

Jos Overbeek
Jos Overbeek

Implementatie verkeersmanagementsysteem bij Rijkswaterstaat

Jos werkt als senior informatieanalist voor het programma CHARM bij Rijkswaterstaat. Het programma zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat het verkeersmanagement ook in de toekomst op een goede manier kan blijven vormgeven door het implementeren van een nieuw ICT-platform, DYNAC.

DAT KLINKT ALS EEN GROOT PROGRAMMA?

Dat is het ook. Ikzelf werk binnen het project IWB (Implementatie, Werkprocessen en Beheerketens). Alleen al daarvoor werken we met 20 man aan de voorbereidingen, zodat de gebruikers zoals verkeerskundigen, wegverkeersleiders en weginspecteurs straks goed voorbereid zijn op het nieuwe systeem en dit systeem goed geconfigureerd is voor het Nederlandse verkeersbeleid. We werken hiervoor nauw samen met het project ATMS (Automated Traffic Management System) die ervoor zorgen dat DYNAC over de juiste functionaliteit beschikt om bestaande applicaties te kunnen vervangen. Uiteindelijk raakt het programma het werk van 6 verkeerscentrales (eén landelijke en vijf regionale centrales), ongeveer 400 werknemers van RWS. En dat is nog los van alle RWS-partners die er mee te maken gaan krijgen.

Bron: AD

WAT IS JOUW ROL IN DIT GEHEEL?

Het leuke aan deze opdracht is dat ik twee verschillende rollen heb in het programma. Enerzijds ben ik als projectleider/informatieanalist inhoudelijk betrokken bij de voorbereidingen van de configuratie van DYNAC. Ik richt mij hierbij met name op het overbrengen van de regelscenario’s (zie inzet) naar het nieuwe systeem. Daarnaast heb ik gewerkt aan het opstellen van naamgevingsconventies voor de scenario’s, maar ook voor verkeerskundige objecten zoals de Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP) en Toerit Dosering Installaties (TDI). In de huidige situatie heeft iedere verkeerscentrale haar eigen systeeminstallaties, met bijbehorende configuratie. Naamgeving binnen de applicaties/systemen is daarmee zeker niet landelijk uniform. Omdat DYNAC straks landelijk opereert, en de wens er is om ook taken over centrales heen uit te kunnen wisselen, is een uniforme naamgeving nodig.

Naast de inhoudelijke opdracht, ben ik ook betrokken bij het projectmanagement team voor IWB. In de afgelopen jaren is het programma flink gegroeid, waardoor we hebben besloten het project anders te structureren. In het PMT help ik om goed scherp te krijgen welke taken moeten worden uitgevoerd door het opstellen van een work breakdown structure (WBS). Vervolgens hebben we deze in de tijd kunnen uitzetten, waardoor we nu beter in zicht hebben hoeveel werk er nog ligt en welke afhankelijkheden er in de taken onderling liggen.

Bron: Rijkswaterstaat

REGELSCENARIO’S

Een regelscenario is een vooraf vastgelegd draaiboek waarin precies is vastgelegd wanneer en hoe een bepaalde set maatregelen moet worden ingezet voor een specifiek gebied. Een regelscenario kan worden ingezet bij spitsverkeer, incidenten, maar ook bij geplande evenementen of wegwerkzaamheden waar omleidingen nodig zijn. Een scenario is meestal opgebouwd uit meerdere ‘als-dan’ beslissingen, bijv. ‘als de snelheid op wegvak X lager wordt dan 35 km/u, dan maatregel A en B zus en zo inzetten’. Uiteindelijk draait het erom dat de verkeersveiligheid en -doorstroom zo goed mogelijk gewaarborgd blijft. Binnen iedere centrale zijn nu talloze scenario’s opgesteld, die op hun beurt weer bestaan uit verschillende ‘als-dan’ beslissingen. Deze acties worden in DYNAC geconfigureerd, zodat ze door de wegverkeersleiders straks eenvoudig zijn in te zetten indien nodig.

GAAN ER STRAKS NOG DINGEN FUNDAMENTEEL ANDERS?

Jazeker, het nieuwe systeem maakt het straks mogelijk om in een aantal gevallen scenario’s ter plekke op maat te maken door gebruik te maken van virtuele beslispunten op het wegdek. In de huidige – vooraf gedefinieerde – regelscenario’s moet iedere tekst die op een DRIP komt te staan ook vooraf worden gedefinieerd. Met behulp van de traversal logica in Dynac, kan stroomopwaarts van een incident (dus tegen het verkeer in) gekeken worden welke devices gebruikt kunnen worden om omleidingen op te plaatsen. Zo is het straks mogelijk om aan de hand van een incidentlocatie te bepalen welke omleidingen voor verkeer komend vanuit een bepaalde richting moet worden ingezet.

Maatregelen kunnen zo sneller geplaatst worden en deze systematiek maakt het mogelijk om veel specifieker te werk te gaan. Uiteindelijk verwachten we dat het een grote hoeveelheid werk scheelt qua configuratie, maar daarna zeker ook in het beheer. Momenteel zijn we dat in kaart aan het brengen.

EN WANNEER GAAN WE ER OP DE WEG IETS VAN MERKEN?

Als het goed is gaan we op de weg alleen merken dat de doorstroming en verkeersomleidingen nog beter op de actuele verkeerssituatie is toegespitst. Dit is een continue proces, niet alleen iets dat binnen het programma gebeurd. Persoonlijk merk ik al wel dat ik op een andere manier naar het wegennet kijk. Zo weet ik nu beter waarom sommige omleidingen worden voorgesteld of wat al die tekens op hectometerpaaltjes betekenen. Let daar goed op, want het kan bij een ongeluk ervoor zorgen dat de hulpdiensten sneller te plaatse zijn!

Bron: 112 Hoogeveen

1. De snelweg waar u op rijdt
2. De richting die u op rijdt. Dit wordt aangegeven met Li (links) of Re (rechts)
3. Waar u staat op de snelweg
4. Dit is optioneel en geeft aan of u op een op- of afrit staat

Wanneer de eerste DRIP teksten boven de wegen in Zuid Nederland (De eerste centrale die overgaat), ga ik in ieder geval een tripje maken naar Brabant om het resultaat te bewonderen. Toch mooi om straks nog jaren te kunnen zeggen dat ik heb geholpen om die teksten boven de weg te krijgen!

Projecten

Business analyse implementatie NIPT

Enterprise architect

Epic owner domein gegevens

Financiering 13 wekenecho

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Epic owner domein gegevens

Financiering 13 wekenecho

Implementatie verkeersmanagementsysteem

Programma Wet Straffen en Beschermen

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken