Harmonisering applicaties en rijksvastgoedprocessen

Harmonisering applicaties en rijksvastgoedprocessen

Peter Hakvoort
Peter werkt als programma architect binnen het programma HARP bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opzetten van de architectuur op gebied van proces, applicatie, informatie en beheer. “Het is mooi om te zien dat de organisatie groeit in het werken met architectuur”.

OVER RVB EN PROGRAMMA HARP

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is per 1 juli 2014 gefuseerd uit het voormalige Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, de Rijksgebouwendienst, de directie Rijksvastgoed en de Dienst Vastgoed Defensie. Het RVB harmoniseert de bedrijfsspecifieke processen en systemen van deze fusiepartners in het programma HARP. Doel is om voor het RVB vanuit de oude situatie met vier proces- en applicatielandschappen, één processtructuur in te richten die integraal wordt ondersteund met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.Na afronding van het programma HARP beschikt het RVB over één integrale bedrijfsprocesstructuur. Deze structuur wordt ondersteund door één integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen.

FOCUS OP ARCHITECTUUR

Peter staat als programma architect voor een aantal uitdagingen. Zo houdt hij zich bezig met het opstellen van Globale Architectuur Schetsen, Project Start Architecturen, het bewaken van de samenhang tussen Solution Architecturen en het in beweging zetten van (architectuur) initiatieven. Deze brede rol past Peter goed:

“Ik vind het een uitdaging om in een uitvoerende organisatie en een zeer divers werkveld bezig te zijn met het ontwikkelen van de architectuurfunctie, en ik denk dat RVB daar zeer bij gebaat is. Met name de veelzijdigheid van de opdracht spreekt mij aan.”

LEERMOMENTEN

“Tijdens dit project heb ik een aantal dingen geleerd die ik in de toekomst zeker kan vertalen naar andere situaties. Zo is het belang van investeren in verandermanagement ook op dit project essentieel gebleken. Verandering gaat uiteindelijk over mensen, en het is belangrijk om je in die mensen te verplaatsen en te begrijpen wat die verandering teweeg brengt.”

Ook heeft Peter te maken met een lijnorganisatie en een programmaorganisatie, die soms niet helemaal op dezelfde lijn zitten. Dit is typerend voor veel opdrachten die V&M doet. Peter zegt hierover: “RVB is op alle vlakken een organisatie in ontwikkeling, waarbij het programma veel ondersteuning heeft verleend bij de taken van de lijnorganisatie. Ook zou de architectuur wat mij betreft nog meer een plek moeten krijgen in de strategische besluitvorming.”

Projecten

Harmonisering applicaties en rijksvastgoedprocessen

Projectleider bNC SDG

Portfoliomanager Digilab & Senior adviseur programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie

Projectarchitect

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Business analist Werk Participatie en Inkomen

Information Engineer en XML-contentspecialist

Ontwikkelen data-architectuur

Projectleider Landelijke Benadering Risicovolle bedrijven

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken