Epic owner domein gegevens

Epic owner domein gegevens

Wilko Moraal

Epic owner domein gegevens bij Belastingdienst

De Belastingdienst verwerkt enorme hoeveelheden gegevens van miljoenen personen en bedrijven. In zijn rol als epic owner en businessanalist draagt Wilko bij aan het efficiënt verwerken van verstrekken van deze gegevens.

DOMEIN GEGEVENS

Domein Gegevens is binnen de IV-organisatie een centrale voorziening voor het indienen, verwerken en verstrekken van allerlei gegevens. Voorbeelden hiervan zijn het inwinnen van basisregistraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP), het kadaster en het handelsregister. De informatie uit deze bronnen wordt door domein Gegevens verwerkt en ontsloten naar de inhoudelijke domeinen van de Belastingdienst. Daarnaast is het domein verantwoordelijk voor het leveren van gegevens aan externe partijen zoals het CBS, uitvoeringsinstanties, ministeries en internationale partijen.

Binnen dit domein werkt men middels de SAFe methodiek. Er zijn twee SAFe ‘treinen’ actief, met elk ongeveer 9 scrumteams. Wilko is als Epic Owner binnen het portfolioteam verantwoordelijk voor het selectieproces van projecten. Dit proces omvat alles van een ruw idee tot de realisatie van een project. Hierbij gaat het om de grote initiatieven en veranderopgaven. Om een idee te geven van de omvang: jaarlijks zijn er binnen dit domein zo’n 30 gerealiseerde veranderinitiatieven, maar het aantal dat de selectie niet haalt is nog veel groter. Hiernaast houdt Wilko zich bezig met impactanalyses en financieringsaanvragen voor deze trajecten en het doen van uitvoeringstoetsen bij voorgenomen wetsvoorstellen.

CREËREN VAN DRAAGVLAK

Een mooi voorbeeld van één van Wilko’s uitdagingen is een voorziene aanpassing de uitbetaalde uitgaven van derden. Wilko vertelt:“Het project start met het uitvoeren van een organisatie brede uitvoeringstoets waarbij we kijken waar deze verandering impact heeft. Ik was in de lead om input uit alle domeinen te verzamelen en een passende oplossingsrichting te definiëren. Uitdaging was hierbij om niet alleen vanuit IV te denken, maar je ook te verplaatsen in de inhoudelijke business domeinen. Dit is trouwens in alle opdrachten die ik doe erg belangrijk. Het in een vroege fase identificeren en betrekken van de stakeholders en deze gedurende het proces meenemen en informeren is essentieel voor het succesvol kunnen uitvoeren van een dergelijke veranderopgave.”Zoals bij veel veranderingen werken we aan specifieke oplossingen, maar dragen we ook bij aan de doelstellingen voor de lange termijn. Wilko geeft aan: “We kunnen bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat de bestaande inputstroom niet toereikend is om de verandering te realiseren, waardoor het nodig kan zijn om de gehele informatieketen opnieuw in te richten. In algemene zin proberen we meer grip te krijgen op gegevensleveringen van externe partijen. Controle en herstelwerkzaamheden zijn kostbaar; we moeten nog meer toe naar controle ‘aan de poort’. Een dergelijke doelstelling neem je dan mee in het lopende traject.”

Bron: eigen foto Wilko Moraal

DIRECTE IMPACT OP NEDERLAND

“Ik kan mij voorstellen dat ons werk soms wat abstract lijkt, maar er zijn veel projecten die direct impact hebben op hoe organisaties of burgers met de Belastingdienst te maken hebben.” vertelt Wilko. “Een belangrijk product van het domein is de interne beschikbaarstelling van gegevens van de voor ingevulde aangifte (VIA) voor burgers. Dit heeft de jaarlijkse belastingaangifte aanzienlijk makkelijk gemaakt, met als bijkomend voordeel dat er minder fouten gemaakt worden. Het is erg leuk om aan dit soort initiatieven te werken.”

ERVARINGEN BIJ DE BELASTINGDIENST

Wat is je opgevallen in je werk bij de Belastingdienst, kun je daar iets over zeggen? “Dit was mijn eerste kennismaking met de Belastingdienst organisatie. Mijn opdracht zorgt dat ik in aanraking kom met ongeveer elk onderdeel van de organisatie. Zo heb ik bijvoorbeeld contact met de experts van de klantenadministratie, FIOD, Douane, toeslagen, Inkomsten- en loonbelasting, te veel om hier allemaal te noemen. Wat me daarbij duidelijk is geworden is dat de opdracht waarvoor deze organisatie staat enorm is. Niet alleen staan ze aan de lat voor de uitvoering van de veelal complexe fiscale wetgeving ook is het bereik van deze organisatie ongekend. Elke organisatie of burger heeft wel op meerdere manieren te maken met de Belastingdienst. Dit heeft tot gevolg dat er geen kleine processen zijn, alles gaat in bulk, de volumes zijn enorm en toch stellen we terecht hoge eisen aan de kwaliteit van de uitvoering, de daarbij behorende gegevens en systemen.

Aan de andere kant merk je een aanhoudende behoefte om veranderingen door te voeren in de bestaande fiscale regelingen. Deze veranderingen zorgen ervoor dat je ingrepen moet doen op het bestaande, zonder dat daarbij de gestelde eisen aan kwaliteit in gedrang mogen komen. Wat ik zie is dat de organisatie heel knap omgaat met deze opdracht. Ze kijken echt verder dan de letter van de wet of het gemak voor de eigen organisatie. Ze behartigen daarbij ook nadrukkelijk de belangen van de burgers en organisaties. Het credo “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker” klopt dus echt.

Projecten

Business analyse implementatie NIPT

Epic owner domein gegevens

Inrichten van databeheer en analytics

Programma Wet Straffen en Beschermen

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Enterprise architect

BIO-specialist

Portfoliomanager Digilab & Senior adviseur programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie

Impactanalyse WOO, WEP, WMEBV en WDO

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken