Business analyse implementatie NIPT

Business analyse implementatie NIPT

Felix Rodriguez Vingerhoets
Maikel Meulema
Jesse Dijkman

Business analyse implementatie van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) bij RIVM

Maikel is Business Analist bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij werkt aan de implementatie van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT).

Wat is de NIPT?

De NIPT is een prenatale screening voor aanstaande ouders die willen weten of hun kind down-, edward- of patausyndroom heeft. Middels een bloedonderzoek kan gekeken worden in het DNA (chromosoomafwijking) of er een hoge kans is op deze syndromen bij het kind. Indien er een afwijking in de chromosomen gevonden wordt kan er in een diagnostisch traject onderzoek worden gedaan om uitsluitsel te geven.

Foto door MART PRODUCTION

Wat doe je nu?

De NIPT wordt momenteel uitgevoerd als onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek waarin de NIPT deels door de zorgverzekering wordt vergoed. Per 1 april 2023 stopt het wetenschappelijk onderzoek en wordt de NIPT onderdeel van het reguliere screeningsprogramma van het RIVM. In dat geval wordt de NIPT volledig vergoed door het ministerie van VWS. Alle partijen in deze keten, van bloedafnemers tot laboratoria, dienen betaald te worden. Hoe komt het geld van de overheid bij de organisaties terecht? Samen met de betrokken partijen werken we aan een oplossing waarin de financiering geautomatiseerd is: de bloedafnamegegevens van een bloedafnemer en de uitslaggegevens van een laboratorium worden gevalideerd en indien aan alle voorwaarden voldaan is wordt er uitbetaald.

Met mijn V&M collega Jesse werk ik deze oplossing uit in een informatieanalyse. Door zowel processen als gegevens te analyseren (en deze tegen elkaar uit te zetten) krijgen we een goed beeld van wat ervoor nodig is om de financiering te automatiseren. Door middel van die analyse kunnen we de juiste vragen stellen en kunnen we de functionele behoeften in het financieringsproces vertalen naar de software leverancier.

Wat zijn de uitdagingen?

In de gehele NIPT keten zijn veel verschillende organisaties betrokken, zoals het RIVM, de regionale centra, het Ministerie van VWS, de bloedafname organisaties, en de NIPT laboratoria. Daarnaast zijn er software leveranciers en is er een beheerorganisatie. De uitdaging is om te zorgen dat vanuit het RIVM alle belangen worden behartigd en dat er goed samengewerkt wordt. Ook vanuit technisch perspectief liggen er uitdagingen; er zijn veel berichtenuitwisselingen die vanuit allerlei verschillende systemen verstuurd worden. Hoe koppel je deze op een veilige, efficiënte manier aan elkaar? Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie hiervan.

Waar ben je trots op?

Het afgelopen jaar heb ik bij het RIVM al een ander project gedaan bij het Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Ik maak hier een analyse voor een (tijdelijke) applicatie voor het uitvoeren van de bevolkingsonderzoeken (borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker) in Caribisch Nederland. Inmiddels staan we bijna op het punt om deze in gebruik te gaan nemen, daar ben ik erg trots op!

Hoe is het om bij V&M te werken?

Ik werk inmiddels al 5 jaar bij V&M. Wat ik enorm waardeer is dat bij V&M ontwikkeling centraal staat (i.p.v. ‘harde’ prestaties) en dat je veel vrijheid krijgt om die ontwikkeling zelf in te vullen. Het gaat erom dat je blijft leren binnen en buiten je opdracht. De organisatie ondersteunt haar mensen hierin. Wat ik met name fijn vind is dat ik word gezien als mens en individu: er wordt geluisterd naar wie ik ben en wat ik specifiek nodig heb in mijn werk. Dat is in de consultancy sector echt uniek.

Meer informatie over de NIPT: https://www.pns.nl/nipt/video-nipt

Projecten

Business analyse implementatie NIPT

Transitie vangstregistratietaken- en systemen

Procesontwerper Sociaal Medische Zaken

Ontwikkelen standaarden omgevingswet

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Harmonisering applicaties en rijksvastgoedprocessen

Projectleider Landelijke Benadering Risicovolle bedrijven

Adviseur Integrale Beveiliging

Optimaliseren processen asielketen

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken