Krijg ik een ISO “prep” gesprek?

Peter Hakvoort

Ten Hendriks

Ten Hendriks

V&M kiest voor vertrouwen boven controleren

“Krijg ik nog een prepgesprek?” Dit was de vraag die ik, als kwaliteitsmanager, een week voor onze ISO9001 audit kreeg van een collega tijdens onze maandelijkse V&M kennissessie. Deze collega was één van de acht personen die op de lijst stond om geïnterviewd te worden in het kader van een hercertificering. Deze hercertificering is weer het begin van een nieuwe cyclus van drie jaar waarbij alle ISO9001 onderdelen aan bod komen.

Het antwoord op de vraag van mijn collega was simpel. Nee, wij doen niet aan prepgesprekken. Wij hebben het ISO certificaat niet om het certificaat zelf maar om als organisatie vanuit een kwaliteitsperspectief een blijvend lerende organisatie te zijn. Het instrument om één keer per jaar een thermometer in onze organisatie te plaatsen en “vreemde ogen” mee te laten kijken is een prima hulpmiddel. Aanvullend op mijn resolute “nee” heb ik aangegeven dat er juist in deze audit-gesprekken open over onze organisatie en werkwijze gesproken moet worden. Alleen dan kunnen de externe auditoren een goed beeld krijgen van onze organisatie én krijgen wij ook een goed beeld terug waar wij als organisatie staan en ons kunnen verbeteren.

Afgelopen vrijdag was het zover. Twee auditoren sterk (Diederik van der Burg en Paul Willems RE CISA✔) van EIK Certificering hebben de audit uitgevoerd. Diederik kende ons nog van de allereerste certificering in 2008 en is daarna niet meer bij ons geweest. Voor Paul was onze organisatie een eerste kennismaking.

Aan het einde van een intensieve audit dag kregen ik en mijn collega Ten Hendriks de mondelinge terugkoppeling van het auditresultaat. Een aantal quotes uit deze terugkoppeling:

  • “(best) enthousiaste club mensen”; het (best) werd als groot understatement uitgesproken
  • “Zegt iets over het plezier in het werk”;
  • “je merkt aan iedereen dat je met professionals praat”;
  • “de bedrijfsvoering bij V&M is volledig in lijn met de kernwaarden – Onafhankelijk, Creatief, Betrokken, Helder en Resultaatgericht”.
  • “Het Rijnlandse model is duidelijk zichtbaar”.
  • “de V&M’er is zeer alert op ontwikkelingen die klanten doormaken. Bij andere organisaties is dit vaak een punt van aandacht. ”

Mijn collega en ikzelf waren na deze lovende woorden even stil en we zeiden allebei in koor “Wat is de catch? Waar moeten we op verbeteren?”

Er was geen catch waarmee duidelijk werd dat we de ISO audit glansrijk zijn doorgekomen. We hebben een paar kleine aandachtspunten meegekregen van de auditoren.

Het is mooi om externe bevestiging te krijgen dat we goed bezig zijn. Dit betekent uiteraard niet dat we als V&M stil blijven zitten. Nee, er zijn altijd meer ideeën dan we kunnen uitvoeren en we zullen altijd in beweging zijn.

Ben meer dan trots op mijn collega’s bij dat we zonder prepgesprekken met en voor elkaar op dit punt staan. Ik hoop dat we elkaar nog lange tijd kunnen uitdagen om iedere dag de ontwikkeling uit te bouwen als individu en als organisatie.

Projecten

Inrichten van databeheer en analytics

Information Engineer en XML-contentspecialist

Implementatie verkeersmanagementsysteem

Adviseur Integrale Beveiliging

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Projectleider bNC SDG

Projectleider Landelijke Benadering Risicovolle bedrijven

Programma Wet Straffen en Beschermen

Financiering 13 wekenecho

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken