Ketenmanagement

Ketenmanagement​ met Vellekoop & Meesters

Ketenmanagement staat binnen het overheidsdomein steeds meer in de belangstelling. Overheid en bedrijfsleven zoeken elkaar – soms noodgedwongen – op om administratieve lasten te verlichten en tegemoet te komen aan de vragen van consument en bedrijfsleven. Daar waar ketenpartners samenwerken om toegevoegde waarde te creëren, vormt de ketenarchitectuur hét instrument voor optimalisatie van de keten. Door ontwikkeling van de ketenarchitectuur wordt de brug geslagen tussen de belangen, processen, gegevens, organisatie en automatisering van de verschillende schakels in de keten. Een keten definiëren wij als: ‘Een samenhangende combinatie van zelfstandige organisaties die samenwerken om een gedeeld doel te bereiken, waarbij de toegevoegde waarde van ieder van de individuele organisaties op voorhand bekend is’. In deze definitie bestaat de keten uit een aaneenschakeling van individuele organisaties. Een veelgebruikte definitie van een organisatie is: ‘Een samenwerkend geheel van mensen en middelen gericht op het bereiken van een bepaalde missie’.

Praktijkcase

Onze collega Caroliene Steltenpool werkt als projectleider / business analist informatievoorziening met meerdere ketenpartijen samen aan het opzetten van de regietafel voor het verbeteren van de asielsamenwerking. 

Klik hier voor meer informatie 

Wat wij doen bij Vellekoop & Meesters

Architectuur

Informatieanalyse

Projectmanagement

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur.

Of neem direct contact op met onze medewerkers.

Contactformulier

Projecten

Implementatie verkeersmanagementsysteem

Financiering 13 wekenecho

Epic owner domein gegevens

Projectleider bNC SDG

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Enterprise architect

Procesontwerper Sociaal Medische Zaken

Projectleider bNC SDG

Optimaliseren processen asielketen

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken