Projectmanagement

Verschillende opdrachtgevers vragen om verschillende manieren om een project aan te pakken. V&M denkt graag met mee en past haar strategie daarop aan.

Projectmanagement

Vellekoop & Meesters heeft expertise op gebied van projectmanagement

Projectmanagement bij V&M

Het implementeren van een nieuwe wet vraagt om een andere aanpak dan een reorganisatie. In een organisatie waarin de omstandigheden continu veranderen kiezen we voor agile werken. Bij langdurige planningen past waterval beter. Ook interim management vraagt weer om net andere specialiteiten. We stellen ons flexibel op en kijken naar de beste manier om het doel te behalen.

Tussen deze verschillende managementaanpakken zien we ook veel overeenkomsten. Zo vinden wij het belangrijk dat een IT projectmanager niet alleen stuurt op de planning, maar ook inhoudelijk sterk betrokken is. Wanneer een projectleider vakkennis meebrengt heeft hij een grote voorsprong. Scherp zijn op de details maar ook het overzicht van het project bewaken, inclusief zaken die het project overstijgen. Dát is waarin wij ons onderscheiden. Onze projectleiders streven ernaar om mensen te motiveren en naar het projectdoel te werken. We zorgen dat we de juiste mensen met elkaar verbinden en dat iedereen in het project gehoord wordt.

Ketenprojectmanagement

Ketenprogramma’s kenmerken zich door een gezamenlijk doel dat meerdere ketenpartners samen hebben. Ze hebben een gezamenlijke aanpak om een ketenbrede voorziening tot stand te brengen. In de strafrechtketen zien we dat bijvoorbeeld waarin het bestuursdepartement de trekker is van het beleid – van bijvoorbeeld bij de implementatie van een nieuwe wet – en de financiën beheert. De uitvoeringsorganisaties zoals DJI, CJIB, 3RO, OM, rechtspraak en politie voeren de werkzaamheden uit die in zo’n wet genoemd worden.

Alle ketenpartners hebben allemaal hun eigen organisatiestructuur, werkwijze, takenpakket en (informatie)systemen. Met een nieuwe wet kan het voorgenoemde gaan schuiven en er zullen nieuwe processen worden toegevoegd. Vaak wordt aan zo’n ketenproject een (onafhankelijk) programmateam toegevoegd met een ketenprojectleider. De taak van het programma en de projectleider is om alle ketenpartners mee te nemen en het einddoel te behalen. Een projectleider bewaakt de voortgang en zorgt dat alle afhankelijkheden tussen de ketenpartners gemanaged worden.

Om de implementatie kans van slagen te geven wordt er een optimaal ketenproces opgesteld. Daarna worden informatie-uitwisselingen en de technische oplossing vormgegeven. Dit raakt alle ketenpartners op bepaalde plekken in hun organisatie. Hetgeen dat optimaal lijkt voor de keten, kan een hele andere betekenis en impact hebben op één ketenparter. Ook zullen zij een vertaalslag moeten maken naar hun eigen organisatie en de implementatie vormgeven.

In ketenprojecten zijn de partijen sterk afhankelijk van elkaar. Als een (deel)proces, informatieuitwisseling of de financiën bij één partner niet haalbaar is, staat het hele project stil. Daardoor is risicomanagement erg belangrijk. Door risico’s vroegtijdig in kaart te brengen en daarop de anticiperen, versterkt een projectleider de controle. Door manieren te vinden om daar mee om te gaan kan de impact zo klein mogelijk gehouden worden. 

Verder is het belangrijk om in verbinding te staan met alle ketenpartners om in de planning rekening te houden met de (on)mogelijkheden en afhankelijkheden. Als projectleider moet je altijd een aantal stappen vooruit denken en anticiperen op hetgeen dat mis kan gaan. Daarbij kan je vaak problemen voor zijn en mocht er toch iets mis gaan heb je direct een plan klaarliggen om risico’s te vermijden.

Ook is flexibiliteit belangrijk, hoewel het project koers kan verliezen, weet een succesvolle projectleider zich aan te passen en het project weer op het juiste pad te krijgen.

Certificering:

Agile projectmanagement

Technologische veranderingen volgen elkaar snel op. Dit vraagt om een wendbare manier van werken om sneller waarde te creëren. Agile stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij staat tevredenheid van klanten voorop. In korte sprints van 2 tot 4 weken leveren multidisciplinaire teams Minimum Viable Products (MVP’s); producten die direct waarde opleveren voor de klant en de organisatie. Vaste feedback momenten met stakeholders houdt het team op het juiste spoor. Kanban borden visualiseren het gezamenlijke werk. DevOps software technieken zorgen voor continue releases. Niet meer eindeloos vooruit plannen en wachten op resultaat, maar direct aan de slag. Dat is Agile.

Burndown chart

V&M gebruikt verschillende metrics om de effectiviteit van Agile te meten. Een burndown chart geeft een visuele weergave van gedane taken door het team. Velocity meet het gemiddelde werk dat een team voor elkaar krijgt gedurende een sprint. Dit is een nuttige manier om forecasts te maken. Cycle en lead time meten de tijd die het kost vanaf het moment dat een klant een verzoek maakt (lead), het moment dat het team dit oppakt (cycle), tot realisatie van een product. Hiermee kan de snelheid van waarde creatie gemeten worden. . Veel van deze en andere metrics houden we bij in tooling zoals Jira.

Bij V&M geloven we in een balans tussen lange termijn planning en korte termijn waarde. Wij weten een brug te slaan tussen Agile werken en strategie op hoger niveau. Binnen SAFe verband zijn wij experts in Lean portfoliomanagement; onze consultants begrijpen hoe strategische thema’s zich vertalen naar value streams en andersom. Tools die we hiervoor gebruiken zijn roadmaps, portfolio canvassen, kanbans, en value stream kpi’s. Teams weten ten alle tijden waar ze naartoe werken. Agile kan ook prima gecombineerd worden met klassieke Waterval projectmanagement methoden, zoals Prince2. Wij kijken altijd integraal naar de beste oplossing per organisatie.

Certificering

Bij V&M is iedereen Scrum en SAFe 5.0 gecertificeerd en wordt intern op Agile wijze samengewerkt. Zo verzekeren wij mooie projectresultaten van onze scrum masters, release/solution train engineers, product/business/solution owners, en architecten.

Medewerkers met deze expertise

Alex de Bokx
Alex de Bokx
Caroliene Steltenpool
Caroliene Steltenpool
Herman Schouten
Herman Schouten
Jesse Dijkman
Jesse Dijkman
Jos Overbeek
Jos Overbeek
Maikel Meulema
Maikel Meulema
Olaf Koopman
Olaf Koopman
Peter Hakvoort
Peter Hakvoort
Peter Janssen
Peter Janssen
Sjoerd Bazen
Sjoerd Bazen

Gerelateerde projecten

Gerelateerde blogs

V&M kiest voor vertrouwen boven controleren

Krijg ik een ISO “prep” gesprek?

11 april 2023
“Krijg ik nog een prepgesprek?” Dit was de vraag die ik, als kwaliteitsmanager, een week voor onze ISO9001 audit kreeg van een collega tijdens onze…

Succesvolle invoering self-billing prenatale screening

31 maart 2023
In 2021 werd, op basis van een advies van het Zorginstituut Nederland uit 2017, een nieuwe financieringssystematiek geïntroduceerd voor de prenatale screening. Collega Jesse Dijkman…
Retrospective VM Doet!

Retrospectives bij V&M: met een terugblik vooruitkijken

29 juli 2022
V&M wil continue verbeteren. Dit doen we op Agile wijze met het interne verbeterprogramma “V&M Doet!”. Alle V&M-ers zijn betrokken in 6 tweewekelijkse sprints die…

Projecten

Enterprise architect

Portfoliomanager Digilab & Senior adviseur programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie

Adviseur Integrale Beveiliging

Ontwikkelen pandemische paraatheid

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Financiering 13 wekenecho

Adviseur Integrale Beveiliging

Inrichten van databeheer en analytics

Projectarchitect

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken