Informatieanalyse

Zie hier hoe wij omgaan met het uitvoeren van informatieanalyses en hoe wij de overheidsinstanties waar we werkzaam zijn daarmee verder helpen!

Informatieanalyse

Vellekoop & Meesters heeft expertise op gebied van informatieanalyse

Mooie plaatjes zijn nog geen analyse

Data-analyse en procesontwerp worden in de praktijk vaak los van elkaar gezien. Het resultaat is dan een uitgebreid rapport, een mooi procesplaatje of een database-diagram. Maar dat is in onze optiek geen gedegen informatieanalyse.

Wat is het en wat kan je met een informatieanalyse?

Een goede informatieanalyse zorgt voor de juiste bepaling van de informatiebehoefte. Daarvoor gebruiken wij modellen. Modellen geven de werkelijkheid schematisch weer. De technieken die wij gebruiken dwingen je om bepaalde keuzes te maken én helpen om compleet te zijn. Op deze manier helpt de informatieanalyse in het gesprek met het management of eindgebruikers om eisen en wensen voor een proces of systeem te achterhalen. De informatieanalyse stelt je in staat om die wensen op een duidelijke manier door te geven aan een softwareleverancier. Een informatieanalyse bestaat dus niet uit mooie plaatjes, maar is een communicatiemiddel om het gemeenschappelijke doel te bereiken.

En wat gaat er mis als je het niet doet?

Als een analyse beperkt blijft tot mooie plaatjes of lange teksten leidt dat vaak tot blinde vlekken: je mist processtappen of je ziet afhankelijkheden over het hoofd. Dat leidt tot dure aanpassingen – als dat überhaupt nog mogelijk is – nadat een systeem al is ontwikkeld. Of je ziet mogelijkheden over het hoofd om gegevens binnen de organisatie te benutten. Het uitvoeren van een gedegen informatieanalyse helpt om dit soort valkuilen te vermijden.

Hoe pakt V&M een informatieanalyse aan?

Bij een informatieanalyse werken we doorgaans in een aantal stappen:

Stap 1
Doel
Het begint met het scherp krijgen: welk doel probeert de organisatie te bereiken? Dat betekent doorvragen én nog eens doorvragen, want vaak is het antwoord: “het oude systeem vervangen”. Maar is dat omdat de beheerkosten verlaagd moeten worden, of sluit het systeem niet meer aan op het proces, of verwacht men het proces te kunnen verbeteren?
Stap 1
Stap 2
Procesanalyse
We brengen in kaart welke processen bijdragen aan het gestelde doel. En ook hoe die processen met elkaar verbonden zijn.
Stap 2
Stap 3
Gegevensanalyse
We analyseren de gegevenskant: welke gegevens spelen een rol in de beoogde processen? En hoe hangen die gegevens met elkaar samen, welke afhankelijkheden zijn er?
Stap 3
Stap 4
Interactieanalyse
We brengen in kaart welk proces welke gegevens gebruikt of voortbrengt. Dit kan helpen om te zien waar processen of gegevensopslag beter kan. Immers, als bepaalde gegevens niet gebruikt worden, waarom sla je ze dan nog op? En als een proces geen enkel gegeven bewerkt of gebruikt: heeft de organisatie dat proces dan wel nodig? In deze stap komt de kracht van informatieanalyse het sterkst tot uitdrukking.
Stap 4

Voorbeeld: een cake bakken

Met een simpel voorbeeld kunnen we eenvoudig duidelijk maken wat het belang is van een goede informatieanalyse.

Een bakker vraagt een procesanalist en een data-analist om het recept (proces en benodigdheden) van zijn befaamde cake op te schrijven. De procesanalist schrijft het recept op aan de hand van een interview met de bakker en de data-analist haalt het boodschappenlijstje erbij om alle benodigdheden op te halen. Ze zijn tevreden met het resultaat:

Proces – bereidingswijze van de cake:

Data – Ingrediënten:

Zo op het eerste gezicht een prima uitwerking van de opdracht, maar klopt dit ook? Als je een kruisvergelijking maakt (interactieanalyse) dan zie je al gauw dat zowel de bereidingswijze als de ingrediënten verre van compleet zijn:

Cakemeel
Ongezouten
roombooter
Fijne
kristalsuiker
Zout
Ei
Vanillestokje
Bosbessen
Poedersuiker
Water
Oven voorverwarmen
U
Cakemeel maken
U
U
U
U
Vanille toevoegen
U
Bakken cake

Aan de hand van deze vergelijking, de procesuitwerking en de ingrediëntenlijst, kun je vragen stellen over proces en benodigdheden, om uiteindelijk het perfecte recept te krijgen:

  • Wat moet er eigenlijk met de suiker gebeuren?
  • Zijn de bosbessen voor bovenop de cake of voor in de cake?
  • Wat moet je maken van water en poedersuiker?
  • In wat voor vorm moet je de cake eigenlijk doen?
  • Er staat dat ik een satéprikker nodig heb, klopt dat? Die stond niet op het lijstje.
  • Op welke temperatuur moet de oven worden voorverwarmd?
  • Op welke stand moet de oven?

Juist die vragen en de antwoorden zorgen ervoor dat de informatieanalyse volledig wordt gemaakt. Het biedt de mogelijkheid om te toetsen op kwaliteit en volledigheid en maakt het model daarmee overdraagbaar aan iemand anders. Een goede informatieanalyse kan daarmee als communicatiemiddel dienen om het gewenste doel uit te leggen en vervolgens te bereiken.

Certificering

Wij vinden het belangrijk dat iedereen bekend is met de meest gebruikte standaarden op het gebied van procesmanagement en gegevensmodellering. Vandaar dat we gecertificeerd zijn in BPMN en UML, waar onze basis gevormd wordt door de Information Engineering leer van James Martin.

Medewerkers met deze expertise

Bram Nederlof
Bram Nederlof
Caroliene Steltenpool
Caroliene Steltenpool
Felix Rodriguez Vingerhoets
Felix Rodriguez Vingerhoets
Jesse Dijkman
Jesse Dijkman
Jos Overbeek
Jos Overbeek
Maikel Meulema
Maikel Meulema
Martijn Vreekamp
Martijn Vreekamp
Oussama Akhiyat
Oussama Akhiyat
Peter Hakvoort
Peter Hakvoort
Ten Hendriks
Ten Hendriks

Gerelateerde projecten

Gerelateerde blogs

Jos Overbeek over of een Minister voor Digitale Zaken nodig is

Hebben we een Minister voor Digitale Zaken nodig?

14 maart 2024
Het Adviescollege ICT-toetsing roept een nieuw kabinet op tot een slagvaardige doorontwikkeling van de digitale overheid en het aanstellen van een minister voor Digitale Zaken….
Single Digital Gateway

Kennissessie Single Digital Gateway

15 juli 2022
Elk trimester organiseert V&M 1-2 kennissessies om collega’s inhoudelijk bij te praten over een onderwerp wat veel van onze opdrachten raakt, of waarvan verwacht wordt…

De 4 grootste problemen van de participatiewet

19 april 2022
De participatiewet is sinds 2015 in Nederland van kracht en vervangt de ‘wet, werk en bijstand’, de ‘wet sociale werkvoorziening’ en de Wajong….

De impact van een SSoT op de participatiewet

19 april 2022
Een SSoT is een enkelvoudige gezaghebbende bron van gegevens. Hierbij worden alle gegevens van de burger op één locatie opgeslagen….

Op weg naar Datagedreven Werken in de publieke sector

10 september 2021
“Datagedreven werken is niet alleen een doos vol technologie, maar bovenal een organisatie principe. In dit whitepaper geven wij handvatten voor het ontwikkelen van datagedreven…

Werk aan uitvoering, maar doe het in samenhang

6 april 2020
Op 17 maart 2020 presenteerden Wouter Koolmees, Eric Wiebes en Wopke Hoekstra maatregelen om de economie te redden in tijden van de Corona-crisis. Maatregelen die…

Projecten

Lead Architect programma Ketenvoorzieningen

Enterprise architect

Ontwikkelen data-architectuur

Projectarchitect

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Ontwikkelen data-architectuur

Information Engineer en XML-contentspecialist

Projectleider bNC SDG

Ontwikkelen pandemische paraatheid

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken