Datagedreven werken

Vellekoop & Meesters is een adviesbureau dat zich richt op de primaire processen van uitvoeringsorganisaties, inspectiediensten, toezichthouders en beleidsmakers in de publieke sector. Onze opdrachtgevers bevinden zich onder Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Variërend van ministeries (kerndepartementen) tot uitvoeringsorganisaties  als het UWV en de Belastingdienst en inspectiediensten als de NVWA. Met onze kennis en ervaring voeren wij een onderzoek uit naar datagedreven werken in de publieke sector. Het eerste resultaat is een maturity model, dat de volle breedte van de introductie en ontwikkeling van datagedreven werken in overheidsorganisaties beslaat. Hierbij hebben wij ons tot doel gesteld dat het maturity model voor een datagedreven overheid

Datagedreven werken bij de overheid

 1. Objectiviteit
  Beslissingen die worden genomen, zijn gebaseerd op feitelijke gegevens (data), navolgbaar, uitlegbaar en objectief. Dit betreft niet alleen beslissingen in individuele casussen, maar ook beslissingen inzake wat prioriteit heeft, welke vernieuwing en verbetering in processen, producten en diensten gewenst is en hoe strategische scenario’s en keuzes onderbouwd zijn.
 2. Tevredenheid
  De tevredenheid van afnemers van producten en diensten stijgt, omdat middels data-analyse de gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid (continu) verbetert.
 3. Efficiency
  Werkprocessen worden efficiënter doordat medewerkers direct over alle relevante informatie beschikken. Bezwaar- en beroepszaken nemen af, omdat onjuiste besluiten ten gevolge van onvolledige informatie worden voorkomen.
 4. Effectiviteit
  De effectiviteit neemt toe. Door middel van bijvoorbeeld risicoanalyse en -selectie krijgen die dossiers (extra) aandacht, die daarom vragen. Inzicht in en voorspelling van de werkvoorraad maakt goede prioritering mogelijk, zodat bijvoorbeeld (wettelijke) termijnen beter gehaald worden.
 5. Kwaliteit
  De kwaliteit van producten en diensten (websites, formulieren, rapportages, Q&A’s, beschikkingen) verbetert, doordat middels gebruiks- en vraaganalyse wordt vastgesteld waar behoefte aan is en hoe hierin verbetering mogelijk is.
 6. Doorlooptijd
  De doorlooptijd wordt verkort, doordat noodzakelijke informatie beter en tijdig beschikbaar is, capaciteit tijdig is gealloceerd en processen efficiënter zijn ingericht.

Voordelen assessment

VOORDELEN ASSESSMENT

Het ontwikkelde data maturity model richt zicht uitsluitend op de publieke sector en is het resultaat van uitgebreid onderzoek en meer dan 25 jaar ervaring met de informatievoorziening in de publieke sector. Dat is een stevig fundament voor de implementatie van de datastrategie/digitale strategie en voor de ontwikkeling en implementatie van datagedreven werken. Het data maturity assessment zorgt voor een praktische toepassing van het data maturity model. Het assessment:

 • Levert inzicht in de sleutelfactoren die een succesvolle datagedreven organisatie kenmerken. Het assessment resulteert in een overzichtelijke rapportage, die laat zien waar de organisatie staat op elk van de sleutelfactoren. Het laat zien waar sterke punten liggen, wat extra aandacht vraagt en welke risico’s worden gelopen.
 • Is een benchmark ten opzichte van vergelijkbare organisaties in de publieke sector. Waar hebben zij hun prioriteiten in de praktijk liggen? Wat zijn hun sterke punten? Waar lopen zij voor of misschien achter?
 • Door het assessment te herhalen kunt u de ontwikkeling van datagedreven werken in de tijd blijven volgen. Eveneens in relatie tot de ontwikkeling van datagedreven werken bij vergelijkbare organisaties.

Meer weten? Neem contact met ons op

Wat wij doen bij Vellekoop & Meesters

Architectuur

Informatieanalyse

Projectmanagement

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur.

Of neem direct contact op met onze medewerkers.

Contactformulier

Projecten

Information Engineer en XML-contentspecialist

BIO-specialist

Procesontwerper Sociaal Medische Zaken

Projectleider Landelijke Benadering Risicovolle bedrijven

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Business analist Werk Participatie en Inkomen

Information Engineer en XML-contentspecialist

BIO-specialist

Implementatie verkeersmanagementsysteem

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken