BPMN

Wat is BPMN

BPMN (Business Process Modelling Notation) is een standaardmethode om bedrijfsprocessen grafisch weer te geven. Met het bedrijfsprocesmodel kan eenvoudig worden gecommuniceerd over de bedrijfsprocessen. Door het gebruik van de standaardmethode BPMN kunnen processen gemakkelijk worden vergeleken en uitgelegd. Het is een stroomdiagrammethode, dus een methode waarmee alle stappen binnen een proces worden opgeschreven en in kaart gebracht. Het doel daarvan is om bedrijven efficiënter te maken door de processen visueel te maken en de overbodige stappen aan te wijzen. Maar het heeft ook andere doeleinden, zoals inspelen op veranderingen (bijvoorbeeld de implementatie van nieuwe wetgeving) of het kunnen uniformeren van processen of de gehele breedte van de organisatie. Het is altijd goed om een bepaald proces of een voorgesteld proces in kaart te brengen en op die manier te analyseren. De experts van Vellekoop & Meesters zorgen er hierbij voor dat niet alleen het procesmodel wordt opgetekend, maar dat ook de informatie die nodig is voor uitvoering van het proces bekend is en dat informatie en proces met elkaar in samenhang gebracht zijn.

Wat wij doen bij Vellekoop & Meesters

Architectuur

Informatieanalyse

Projectmanagement

Bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur.

Of neem direct contact op met onze medewerkers.

Contactformulier

Projecten

Inrichten van databeheer en analytics

Epic owner domein gegevens

Procesontwerper Sociaal Medische Zaken

Projectleider bNC SDG

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken

Projecten

Financiering 13 wekenecho

Ontwikkelen standaarden omgevingswet

Optimaliseren processen asielketen

Senior Adviseur keteninformatisering bij programma Realisatie Interbestuurlijke Datastrategie

Contact

Vellekoop & Meesters
Drs. W. van Royenstraat 3a
3871 AN Hoevelaken